Sadık BUĞRAHAN

Sadık BUĞRAHAN

Tarih Köşesi

Sultan Abdülaziz İntihar mı Etti, Yoksa Darbe Sonucu Öldürüldü mü ?

03 Mayıs 2016 - 14:43

30 Mayıs  1876 sabahı Mithat Paşa ve Hüseyin Avni Paşanın başını çektiği bir darbe ile Sultan Abdülaziz tahttan indirilmiştir. Sultan Abdülaziz’in yerine Abdülmecid’in ilk şehzadesi Beşinci Murat tahta geçirilmiştir.

Resmi tarihe göre, Topkapı sarayında 1808’de üçüncü Selim’in öldürüldüğü daireye kapatılan Sultan Abdülaziz, hayatının tehlikede olduğunu söyleyerek Beşinci Murat’tan yardım istemiş, üç gün sonra Feriye sarayına nakledilmiştir.

4 Haziran 1876 günü hamama girip annesinden istediği makasla (nasıl başardıysa) her iki kolunun damarlarını keserek intihar etmiştir.

Sultan Abdülaziz’in kızı Nazime Sultan babasının katledilişini gördüğünü 1940’lı yıllarda Beyrut’ta Adil Sulh adında bir bilim adamına anlatmıştır.  Bu olayın bir intihar değil,   Cinayet olduğu kanısı güçlüdür.

O gün intihar teşhisi çoğu yabancı 19 hekimden oluşan bir heyetçe resmen onaylanmıştır.Abdülaziz’in ölüsünün yanına gelen ilk hekim Hüseyin Avni Paşanın yakın dostu Marko Paşadır. Ardından askeri hekim Ömer Bey gelmiştir. Tarihçi Ayşe Hür’e göre:Hüseyin Avni Paşa,Marko Paşanın ölüm raporunu intihar olarak yazdığını söyleyerek Ömer Beyin raporu imzalamasını istedi.Ömer Bey ise cesedi görmeden imzalamayacağını söyledi. İddaya göre Hüseyin Avni Paşa, Ömer Beyin Miralay rütbesini söküp,ertesi günü Trablusgarp’a sürgüne gönderdi.

Koskoca bir imparatorluk idarecisinin otopsi yapılmadan alelacele defnedilmesi, hadisenin delilleri ve şahitleri ortadayken adli bir tahkikat yapılmaması hadisenin intihar değil,cinayet olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Sultanın intihar ettiği fikrinin  kamuoyu tarafından sindirilmesi zor olmuştur. Sultanın içine düştüğü durum karşısında milletin yüreği yanmış ve hakkında türküler söylenir olmuştur.

“Seni tahttan indirdiler

Beş çifteye bindirdiler

Topkapıya gönderdiler

Uyan sultan Aziz uyan

Kan ağlıyor bütün cihan” mısraları halk arasında dalgalanır olmuştur.

Sultan Abdülaziz divan yolundaki 2. Mahmut türbesine defnedilmiştir.

Koca bir imparatorluğun hükümdarına bu muamele neden yapılmıştır,hal edilme sebebi nedir?

Pek çok tarihçiye göre; modernleşme çalışmalarına hız veren Sultan Abdülaziz han’a, ikinci bir “YAVUZ”  gözüyle bakılıyor ve ondan çok şey bekleniyordu.

 

-Orduyu kuvvetlendirmiş

-Donanmayı dünyanın ikinci büyük donanması haline getirmişti.

 Bu gelişmeler Sultan’ın hal’ine giden yolu açmıştır.

Sultan Abdülaziz’in “intihar edip etmediğini” tespit etmek , şayet bir cinayet işlenmişe faillerini ve azmettirenleri ortaya çıkarmak için 27 Haziran 1881’de meşhur “yıldız mahkemesi” kuruldu. Yapılan derin tahkikatlar sonrasında, İngilizlerle işbirliği yapan bazı şahısların Abdülaziz’in katlinde rol oynadıkları ortaya çıktı. Aralarında Mithat Paşanın da bulunduğu dokuz sanık idam cezasına çarptırıldı. Sultan Abdülhamit bu cezaların hiçbirini tatbik ettirmedi ve idam cezalarını müebbet hapse çevirtti.

HAKİKAT BİR GÜN TEZAHÜR EDER

MEZARA DAHİ GÖMÜLECEK OLSA…

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum