Reklam

İŞKUR'DAN ÇAĞRI

Manisa İŞKUR, işverenlere çağrıda bulundu.

İŞKUR'DAN ÇAĞRI
21 Mayıs 2020 - 15:28

Manisa İŞKUR'dan yapılan açıklama şöyle:

"Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de Mart ayının ortalarından itibaren etkisini gösteren Koronavirüs (COVİD-19) salgını; diğer tüm alanlarda olduğu gibi ekonomik alanda da birtakım zorlayıcı sonuçlar doğurmuştur. Bu zorlayıcı sonuçların olumsuz etkisinin minimize edilebilmesi adına kurumumuz önemli bir görev üstlenmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketinde yer alan Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği, çalışma hayatında tüm sektörleri olumlu etkileyecek şekilde hayata geçirilmiştir.

Özellikle COVİD-19 salgını kapsamında işyerindeki haftalık çalışma süresinin en az 1/3 oranında azaltılması veya faaliyetin en az dört hafta süreyle durdurulması halinde çalışılmayan sürelerde işçilerin mağduriyet yaşamaması için kendilerine, aylık brüt asgari ücretin %150’sini geçmemek üzere, son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının  %60’ı kadar Kısa Çalışma ödeneği olarak ödenmeye başlanmıştır.

17.04.2020 tarihi itibariyle ücretsiz izne ayrılanlardan Kısa Çalışma ödeneğinden yararlanamayanlar ile 15 Mart 2020 tarihinden sonra 4447 Sayılı Kanununun 51. Maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve aynı kanun hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yaralanamayan işçilere; 17 Nisan 2020-17 Temmuz 2020 tarihleri arasında, Kanunda belirtilen şartları haiz olması halinde Nakdi Ücret Desteği kapsamında günlük net 38,94 TL ödeme yapılmaya başlanmıştır.

Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği kapsamında işverenler tarafından yapılan başvurularda, başvuru ve takip işlemleri ile sorumluluğu kanun koyucu tarafından işverene verilmiş olup, beyanın doğruluğu ile herhangi bir değişiklik olması halinde durumu zamanında Kuruma bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesinde “Bu madde kapsamında kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekir.” Hükmüne yer verilmiştir. Dolayısıyla, yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanan kısa çalışma döneminde işçi çıkartılması halinde bu tarihten itibaren kısa çalışma uygulamasından yararlanılamayacağı belirlenmiştir.

Bu süreçte bazı işverenler tarafından “01- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi”, “04-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi”, “15-Toplu işçi Çıkarma”, “22-Diğer nedenler”, “27-İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih”, “28-İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih” "26-Disiplin kurulu kararı ile fesih”, “32-4046 sayılı Kanunun 21.maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih” ve “34-İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih” gibi kodlarla Kısa Çalışma Ödeneği sağlandığı dönemde işten çıkışların yapıldığı tespit edilmiştir. 

Belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi, kamu zararının oluşması, fazla ve yersiz ödemenin yapılması halinde; yapılan fazla ve yersiz ödemenin yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edileceği bildirilmiştir.

Bundan sonraki süreçte, işverenin tam ve zamanında İŞKUR’a bildirim yapması ve istihdamın korunması adına işçilerini işten çıkarmaması ile takip etmesi gereken iş ve işlemleri eksizsiz yerine getirmesi; ileriki süreçte uygulanan programların iptali ile fazla ve yersiz yapılan ödemelerin yasal faizi ile birlikte geri tahsili yoluna gidileceğinden bu konulara dikkat etmesi gerekmektedir.

Bu zorlu süreçte tüm İŞKUR personeli, el birliğiyle ekonomik anlamda işçi ve işverenin mağduriyetini gidermek için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaktadır. İşverenlerden isteğimiz, herhangi bir geri ödeme ve yaptırıma maruz kalınmaması için, sürekli kurumumuzla irtibat halinde olunması, zamanında ve tam bildirim yapılması ve istihdamı koruma yükümlülüğünü yerine getirmesidir. "

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum